Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ PHÁT HOTEL & RESORT HỒ NGỌC
-         Đại diện ông: Đỗ Văn Hải            _ Chức vụ : Giám Đốc
-         Địa chỉ : Trung Minh TP Hòa Bình  
-         Tel : 0218. 3841 234 / 3842 829 * Fax: 0128. 3841 234
-         Hotline: 0989 129 293 - 0165 343 8651
-         MST: 5400193531
-         STK: 3011205049123 tại ngân hàng NN&PTNN  CN Sông Đà Hòa Bình
E-mail : khachsanhongoc@gmail.com - Website : www.nhahanghongoc.com