Khuôn viên nhà hàng khách sạn Hồ Ngọc quá đẹp để tổ chức các buổi dã ngoại